בקרים DIXELL

סדרת CX PRIME

בקר לחדרי פלוס עם טיימר הפשרה ומגע שני הניתן לתכנות
בקרים לחדרי קירור מינוס

סדרת D PRIME

תרמוסטטים ובקרים עם טיימר הפשרה
בקרים למיכלי חלב
בקרים לחדרי קירור פלוס או מינוס

סדרת XR 100/500

בקרים עם טיימר הפשרה ויציאת תקשורת לחדרי קירור פלוס
תרמוסטט עם יציאת תקשורת לחדרי קירור פלוס
בקרים רב שימושים עם יציאת תקשורת לחדרי קירור פלוס
בקרים רב שימושים עם יציאת תקשורת לחדרי קירור מינוס
מודול סלייב
בקרים רב שימושים עם יציאת תקשורת ושעון זמן אמת לחדרי קירור פלוס
בקרים רב שימושים עם יציאת תקשורת ושעון זמן אמת לחדרי קירור מינוס

סדרת WING בסיסית

בקרים רב שימושים עם טיימר הפשרה
בקרים רב שימושים לחדרי קירור פלוס או מינוס

סדרת WING 200/500

בקרים רב שימושים עם טיימר הפשרה לחדרי קירור פלוס
בקרים רב שימושים לחדרי קירור מינוס
בקרים רב שימושים עם שעון זמן אמת לחדרי קירור פלוס או מינוס

סדרת XR 700 - XW 700

בקרים עם הפשרה מחזורית ופונקציה HACCP
בקרים לחדרי קירור מינוס עם פונקציה HACCP

סדרת XM 200/400

 בקרים למעדניות מרובות תאים בטמפרטורות פלוס ומינוס

סדרת XLR 100

בקרים מתקדמים רב שימושים לחדרי קירור פלוס או מינוס
בקרים רב שימושיים מתקדמים עבור חדרי קירור מינוס

סדרת XLR 400

בקרים מתקדמים רב שימושים לחדרי קירור פלוס או מינוס עם ניהול 2 טמפרטורות

סדרת XLH 200/300

בקרים רב שימושיים מתקדמים עם ניהול טמפ'/לחות לחדרי טפיחה
בקרים מתקדמים רב שימושים לניהול טמפרטורה ולחות עבור חדרי קירור פלוס או מינוס וחדרי טפיחה

סדרת XB 500

לקירור-הקפאה מהירה

סדרת XR400 - XW400

בקרים מתקדמים רב שימושים לחדרי קירור פלוס או מינוס עם ניהול 2 טמפרטורות
בקרים רב שימושיים מתקדמים עם ניהול 2 טמפרטורות עבור חדרי קירור מינוס

סדרת XC 400/600

בקרים לניהול מדחסים או מעבים עד 4 דרגות
בקרים לניהול מדחסים ו/או מעבים עד 5 או 6 דרגות

סדרת XC 200L

 בקרים לניהול מערך מדחסים ביישומים תעשייתים

סדרת XC 1000D

 בקרים לניהול מדחסים ו/או מעבים עד 8 דרגות
בקרים לניהול מדחסים ו/או מעבים עד 11 דרגות
בקרים לניהול מדחסים ו/או מעבים עד 15 דרגות

 סדרת XC 700/800/900M

בקרים לניהול מדחסים ו/או מעבים עד 6 דרגות
בקרים לניהול מדחסים ו/או מעבים עד 7 דרגות
בקרים לניהול מדחסים ומעבים עד 11 דרגות