img_Services.png

עתיד של פתרונות טכנולוגים

התקנות

רוצים לשמוע עוד?

img_3.png

התקנת רכיבים ותשתית חשמלית על ידי חשמלאים מוסמכים.
 

 • הקמת ארונות חשמל.

 • ביצוע עבודות חשמל בפרויקטים ומערכות מורכבות.

 • ביצוע תוכניות חשמל.

 • בדיקות רשת חשמל וארונות חשמל. זיהוי כשלים אפשריים.

 • מערכות תאורה חכמה וחיסכון באנרגיה.

התקנות חשמל

img_6.png

התקנת מערכות מבוססות מחשב על כל חלקיה, בפרט הבטחת פעילות תקינה של כל חלקי המערכת זה לצד זה.
 

 • שרתים.

 • תחנות עבודה.

 • תקשורת.​

התקנות מערכות מחשב

ביצוע מגוון עבודות בגובה על ידי צוות מוסמך.
 

 • ניסיון תעסוקתי בתחום.

 • הסמכות עבודה בגובה, שימוש במגוון כלי הרמה ומנופים.

 • עבודות חשמל בגובה.

רשתות מזון מרובות סניפים

img_2.png

עבודות גובה

img_5.png

מערכת וידאו מלאה או חלקית, עם מספר אמצעי צילום והקלטה, הכוללת אפשרות צפייה, חקירה וגיבוי המידע המוקלט.
 

 • התקנת מצלמות ואמצעי אחסון מדיה.
 • תקשורת וכבלי וידאו.
 • תוכנה לצפייה במדיה.
 • שמירת וגיבוי המדיה המצולמת.
 • אמצעי חקירה למידע שנשמר.
 • אמצעי לבדיקת הרכיבים במערכת.

מערכות ווידאו / מצלמות

img_1.png

ביצוע התקנות, משלב הכנת תשתיות ועד הפעלה סופית, של רכיבים נקודתיים ומערכות שלמות. גם במקומות בעלי גישה ותנאים בעיתיים. 
 

 • פעולות מקדימות: קידוח, ביטון עמודים, תשתית חשמל.

 • הסמכות בטיחות ותקני בטיחות מחמירים.

 • התקנות חשמל, תאורה, מערכות ווידאו, מערכות wireless, בקרי תקשורת, חיישנים ועוד.

 • עבודות בשטח: כבישים, אתרי בנייה, אולמות, מרכזי קניות, מפעלי ייצור, אתרים מרוחקים, ארונות חשמל ותקשורת ועוד.

התקנות בשטח

img_4.png

התקנת מגוון רכיבים לכדי מערכת הפועלת באחדות וביעילות.
 

 • הרכבת וחיבור כל חלקי המערכת מבוקשת.

 • תקשורת פנימית בין כל הרכיבים.

 • רכיבים הפועלים אוטונומית במקרה הצורך או כחלק ממערכת.​

התקנות מרובות רכיבים

שדרוג מערכות

ידע טכני רב מערכתי, במגוון תחומים אשר מאפשרים לנו, לספק לכם את הידע והכלים הנדרשים, לצורך תכנון, אפיון, ניהול ומימוש של פרויקטי שידרוג מערכות טכנולוגיות.

 • אפיון מטרות ויעדי השידרוג. התאמת התכנון למציאות בשטח.

 • ביצוע אפיון טכני מעמיק לחלקי המערכות הנדרשים לשדרוג. 

 • בחינת חלופות, ספקי ציוד קצה, הקמת סביבת בדיקות, היבטים טכנים שונים לקישוריות בין מערכות.

 • מערכי גיבוי ושיחזור מאסון. 

Upgrade-img_1.png

ניהול ,הובלה ותכנון פרויקטים לשדרוג מערכות

לפעמים שינוי קטן יכול לעשות הבדל גדול.

 • שילוב ואינטגרציה בין המערכות בארגון.

 • שדרוגים נקודתיים -  שרתי IT, מרכזי מידע, תחנות ורכיבי קצה, lane controllers...

 • ידע ונסיון בטכנולוגיות חדישות.  חשיפה רחבה לטכנולוגיות וכלים עדכניים בשוק.

Upgrade-img_2.png

ביצוע עבודות שדרוג

והתקנה מחודשת

פיתוח רכיבי תוכנה לתמיכה ושדרוג יכולות קיימות במערכות הארגוניות.

יכולות ונסיון מוכח במגוון שפות פיתוח ופרוטוקולי תוכנה מאשפרים לנו לספק כלים טכניים לשילוב קל בין רכיבי התוכנה-חומרה בארגון.

 • פיתוח, הקמה ותחזוקת בסיסי נתונים. ידע נרחב ב-SQL

 • פיתוח בסביבת מיקרוסופט (microsoft .net), ובסביבת java.

 • ווירטוליזציה, שירותי ענן.

 • מערכות web, נגישות מסמארטפון, שליחת sms.

 • נסיון במגוון רכיבי תוכנה ותהליכי תוכנה שפועלים בהצלחה, מזה שנים, אצל לקוחותינו.

Upgrade-img_3.png

פיתוח

תחזוקה

img_maintnance.png

תחזוקת אתרי קצה

שירותי תחזוקה מקיפים לאתרי קצה מרוחקים, הכוללים את כוח האדם והציוד הדרוש, לכל תקלה / משימה נדרשת. 

 

 • תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר (מתקנת) לאתרים שונים, גם לאלה המרוחקים ביותר.

 • שימוש בתקשורת לצורך מעקב מרוחק של אתרים.

 • נסיון רב ויכולות גבוהות בעבודה בשטח, בתנאי שדה, תוך מציאת פתרונות מהירים בכל מקרה של בעיה.

רוצים לשמוע עוד?